top of page

Hallituksen tiedotuskanava

Julkinen·1 jäsen

Syyskokouksen asialista. 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Vahvistetaan vuoden 2022 toiminnantarkastuskertomus 6. Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio. 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään muiden jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen muut jäsenet. 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja. 9. Päätetään hankitaanko yhdistykselle maksukorttia. 10. Päätetään maksetaanko nettisivujen päivittämisestä palkkaa ja mikä summa palkkaa maksetaan. 11. Käsitellään kokouksessa esille tulevat ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat. 12. Kokouksen päättäminen

Tietoja

Täällä hallitus tiedottaa tapahtumista ja muista ilmoitusluo...
bottom of page