top of page

Hallituksen tiedotuskanava

Julkinen·1 jäsen

Kutsu syyskokoukseen 4.11.2023, klo 12.00 Sinkkolan nuorisotalolla Miitin yhteydessä. Syyskokouksen asialista. 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio. 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään muiden jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen muut jäsenet. 7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja. 8. Päätetään vuoden 2024 jäsenmaksu. 9. Käsitellään kokouksessa esille tulevat ilmoitusasiat. 10. Kokouksen päättäminen. Terveisin, Pekka Sottinen

Tietoja

Täällä hallitus tiedottaa tapahtumista ja muista ilmoitusluo...
bottom of page