top of page

Hallituksen tiedotuskanava

Julkinen·1 jäsen

Kutsu Mannun Vartijoiden kevätkokoukseen lauantaina 25.02.2023. klo 12.00 Sinkkolan nuorisotalolla Miitin yhteydessä. Kokouksen asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus a. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 3. Kokouksen järjestäytyminen a. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 4. Vuoden 2022 toimintakertomuksen käsittely a. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen 5. Vuoden 2022 tilintoiminnan ja taseen tarkastus 6. Vahvistetaan vuoden 2022 tilinpäätös 7. Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2022 tilivelvollisille 8. Muut asiat 9. Kokouksen päättäminen Terveisin, Pekka Sottinen

Tietoja

Täällä hallitus tiedottaa tapahtumista ja muista ilmoitusluo...
bottom of page